x

"Homo Ludens"

Utsmykking av inngangsparti ved Union Scene, Drammen 2015

 

 

 

Skulpturen ved Union Scene i Drammen forestiller en Lego-figur som hogger seg selv ut av en steinblokk med hammer og meisel..
Dette er et bilde på det skapende menneske og kan ha flere bakenforliggende betydninger.
Her henviser det først og fremst til
hvordan mennesket danner kulturen og hvordan kulturen er med på å forme oss som mennesker.

Homo ludens er et latinsk uttrykk som betyr det lekende mennesket.
Uttrykket har blitt brukt i flere sammenhenger, men mest om når voksne «leker» i en eller annen form: i uhøytidelige idretter, gjennom spill og kunst. m.m.

Skulpturen er hogget i lys gul granitt og er 190 cm høy med sokkel.

 

Entrance hall decoration at Union Scene, Drammen

The sculpture at Union Scene in Drammen depicts a Lego figure carving himself out of a boulder with a hammer and a chisel. Here, it primarily refers to how man forms the culture and how culture helps to shape us as human beings. Homo ludens is a Latin term meaning the playful man. The term has been used in several contexts, but mostly when adults "play" in one form or another: in unpretentious sports, through games and the arts. The sculpture is carved in light yellow granite and is 190 cm high.

hans martin øien
 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

  hans martin øien