x

"Den bog er gammel"

Utsmykking av Jåttå Videregående skole 2010, Stavanger

hans martin øien

4mm rustet cortenstålplater 5x 105cm x 105cm diameter, montert på en ramme av svartstål for å gi avstand til veggen.

 

hans martin øien

 

© 2011 Hans Martin Øien

 

Materialet er 5 vannskjærte cortenstål-plater som tegner store sirkler som om de overlapper hverandre, men alle ligger i samme todimensjonale plan og danner en optisk illusjon. Sirklene har en tillfeldig sammenstilling. Sirklene er en gjentagelse av sirklene i de øverige utsmykkingene på skolen.

Boken som teksten ("den bog er gammel") er hentet fra er en kombinert almanakk og bønnebok fra 1613. Bokens almanakk er identisk med den første trykksak trykket i Norge. Trykkeplatene til den danske almanakken fra 1613 ble benyttet da man trykket almanakken på nytt i Christiania i 1641. Denne almanakken var den første trykksak trykket i Norge. På innsiden av bokens omslag er det tydlig at en tidligere eier har øvet seg på å skrive skjønnskrift og har bla. skrevet "1760 den bog er gammel" altså var boken allerede gammel i 1760. I veldig mange år var denne type bøker det eneste lesesestoff man kunne finne i private hjem i Norge.

Cortenstål platene er festet til en stålramme som er boltet til veggen. Rammen er som et rutenett som holder platene i en jevn avstand til veggen og lar platene kaste skygge. Rammen er også konstruert slik at den ikke er synlig bak Cortenen.

 

 
   
Bilder fra produksjonen
       
Bearbeiding av cortenstålplater i atelieret Utmåling av monteringsramme
Rammen sveises sammen i flere demonterbare deler Rammen settes sammen for prøvemontering i atelieret
Platene får uker med rustbehandling Montering på Jåttå videregående skole juli 2010