x

"Etter propellenes tid"

 

Fornebu er kanskje mest kjent for å ha hatt Norges første hovedflyplass mellom 1939 – 1998. Fortsatt er det bygninger på området som minner oss om dette. (bla. Terminalbygget, flytårnet). Rundkjøringen for dette kunstprosjektet hadde allerede fått navnet «Propellen» før jeg startet prosjektet. Dette at vi forbinder Fornebu med den tidligere hoved flyplassen og at området nå er i en stor forvandling til å bli en viktig forstad til Oslo, ga meg et utgangspunkt til et stedsspesifikt kunstprosjekt for rundkjøringen.

Prosjektet består av en stor tre vinget propell-skulptur stående på én vinge og festet i en stor grovhogget granitt stein fra Iddefjorden.
Propell-skulpturens to utstrakte vinger er perforert i et mønster som gjengir strukturer i nærliggende arkitektur og kan minne om innsektvinger. Propellen har en kropp som er fragmentert, den har en voluminøs kropp i sentrum og de perforerte delene av propellvingene antyder en indre bærende struktur. Denne strukturen gir innrykk av å oppløses i figurer av mennesker og dyr i en sameksistens. Jeg tenker at dette symboliserer denne overgangen fra et historisk sted for flytrafikk til et bo og arbeidsområde for mennesker og dyr.
-Som det står i Fornebuerklæringens første punkt: «Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra».

Jeg har arbeidet med en rekke motiver med ulike dyr og menneskeskikkelser. Figurene fremstår som silhuetter og er hentet fra ulike fotografier som jeg selv har tatt og noen som jeg har hentet hos andre. Fotografiene er digitalt overført og har en høy grad av detaljrikdom.
Jeg ser for meg at motivene signaliserer menneskelig aktivitet i samspill med naturen og at det blant annet uttrykker et ønske om å fly.

Skulpturen er produsert i syrefast og rustfritt stål som er kled med kobber. Det vil over tid skje en naturlig patinering av skulpturen, den vil gjennomgå en forvandling i overflatefarge fra kobber til grønn-turkis etter ca 20 år.

 

 

 

Art project in roundabout, Fornebu Oslo, Norway 2017

The project consists of a large three-winged propeller sculpture standing on one wing and attached to a large coarse-grained granite stone from the Iddefjord. The two extended wings of the propeller sculpture are perforated in a pattern that reproduces structures in nearby architecture and is reminiscent of insect wings. The propeller has a body that is fragmented, it has a bulky body in the center and the perforated parts of the propeller wings suggest an inner supporting structure. This structure gives the impression of dissolving into figures of humans and animals in a coexistence. I think this symbolizes this transition from a historic place for air traffic to a living and working area for people and animals. I have worked on a number of motifs with different animals and human shapes. The figures appear as silhouettes and are taken from various photographs that I have taken myself and some that I have collected from others. The photographs are digitally transmitted and have a high degree of detail. I imagine that the motifs signal human activity in interaction with nature and that it expresses, among other things, a desire to fly.

The sculpture is made of acid-resistant and stainless steel that is clad with copper. Over time, a natural patination of the sculpture will occur, it will undergo a change in surface color from copper to green-turquoise after about 20 years.

 

 

hans martin øien

Fem år etter installasjonen.

 

 

 

Images from the prosess:

hans martin řien

hans martin řien
 
hans martin řien
 
hans martin řien
     
hans martin řien
     
hans martin řien
     
hans martin řien   hans martin řien
     
hans martin øien
Propellen 5 år etter installasjonen.