"Gygrespel"

Aktivitetsskulptur Flatdal, Seljord kommune, Telemark 2022

 

 

hans martin øien

Bilder fra produksjonen Photos from the making

 

hans martin øien

 

Bilder fra montering og innvielse av skulptur til Flatdal, Seljord kommune i Telemark.

Denne skulpturen er en del av prosjektet "Opplevingsvegen om Nutheim". Det ble utdypet et ønske om en skulptur som kunne aktivisere barn og skape identitet til stedet. Lørdag 30 april 2022 var det innvielse hvor lokale barn og voksne danset rundt skulpturen, en fantastisk innvielse!

Skulpturen står på en forhøyning i Fladal badepark mellom elva Flatdalsåi og Flatdalsvegen. Med sine boknende stålrør kommuniserer den med elven og landskapet som omgir den. I toppen av skulpturen ser man tre masker i grønn kobber. Dette er de tre gygrene som man kan lese om blant annet i eventyret «Tåran i trøppin». De har hver sin krone på hode som symboliserer deres sterke meninger om menneskene og kristningen av Flatdal. «Dei tri gygrin sat på fjølli sine og bles på lur te einanen». De grønne kobbermaskene blåser i hver sin lur, og det som kommer ut av luren er en stor slynge, ikke ulik ornamentet i kronene de har på hodet.Skulpturens buktende stålrør bøyer seg over flere akser og er håndlaget av syrefaste 130mm rør i 8mm gods. Stålet har en børstet overflate.Kobbermaskene er modellert i leire for så å bli 3D scannet, 3D printet i full størrelse og brukt som underlag for å sveise sammen små kobberplater. Kobberet er patinert grønt som er den fargen kobberet ville fått dersom det fikk stå ute i mer enn 20 år.

 

 

hans martin øien

 

 

Photos from the installation and inauguration of a sculpture for Flatdal, Seljord municipality in Telemark.

This is part of the project "Opplevingsvegen om Nutheim". There was a desire for a sculpture that could activate children and create an identity for the place. Saturday 30th of April there was an inauguration where local children and adults danced around the sculpture, a fantastic inauguration!

The sculpture stands on an elevation in Fladal bathing park between the river Flatdalsåi and Flatdalsvegen. With its bending steel pipes, it communicates with the river and the landscape that surrounds it. At the top of the sculpture you see three masks in green copper. These are the three Gygrir that you can read about in the fairy tale "Tåran i trøppin". They each have their own crown on their heads which symbolizes their strong opinions about the people and the Christianization of Flatdal. "Dei tri gygrin sat on his fjølli and bles on lur te einanen". The green copper masks blow in each horn, and what comes out of the horns is a large sling, not unlike the ornament in the crowns they have on their heads. The sculpture's curving steel pipe bends over several axes and is handmade from 316 steel 130mm pipes, 8mm thicknes. The steel has a brushed surface. The copper meshes are modeled in clay and then 3D scanned, 3D printed in full size and used as a base to weld small copper plates together. The copper is patinated green which is the color the copper would get if it was left outside for more than 20 years.

.

 

hans martin øien

 

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

 

 

 

 

 

 

 

hans martin øien

 

 

hans marti øien

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

 

Overskrift Adresseavisen:

hans martin øien

 

 

hans martin øien