hm  

 

" F r i h e t ? ! "

16. november – 22.desember 2013 Vestfold kunstsenter, Tønsberg.

”Frihet i ingenmannsland”
Tittelen henspiller på utstillingens arbeider som befinner seg i et slags grenseland både når det gjelder innhold og utforming.
Først av alt handler det om å utrykke seg fritt i materialer.
De fleste arbeidene på utstillingen er skisser eller ideutkast som i utgangspunktet ikke var ment for presentasjon men er resultater av fri lek i atelieret eller i skisseboka. I perioder bruker man mye tid på å utforske nye materialer og utrykk og noen ganger resulterer dette i arbeider som på et vis henger i løse luften og har blitt hjemløse, de lever i sin egen lille verden og ser verken til høyre eller venstre. De faller mellom alle ”kunst-stoler” og nyter en frihet i ingenmannsland. Man kan si at arbeidene er på en eller annen måte mislykket, eller ansett av meg som ideer som ikke har helt nådd opp til forventningene.
Arbeidene er på mange måter tradisjonelle i utførelse men henviser likevel ikke til noen bestemt tradisjon eller formspråk. Det er som om arbeidene har et snev av Asperger syndrom.
Etter den frie lek i atelieret er arbeidene blitt videre bearbeidet med tanke på denne utstillingen,
Jeg har forsøkt å beholde det enkelte arbeids lekenhet og uavhengighet samtidig som det er lagt stor vekt på den håndtverksmessige utførelsen.  
I alle arbeidene har jeg forsøkt å formidle historier og allegorier som har noe med begrepet frihet å gjøre; frihet fra historien, fri fra naturen, frihet til å være naken, tapt frihet. o.s.v
Igjennom en komponert montering av arbeidene i gallerirommet forsøker jeg å få arbeidene til å komplimenterer hverandre i en poetisk tilnærming til hva frihet kan innebære.
At man på den måten kan tillate seg også å vise frem tvilen og missnøyen.

andmeldelsen av Grethe Hald

 

hm

hans martin øien

 

 

 

hans martin øien

"Gorgoneion" rustfritt stål og stein
"Transformasjon" tre (ask)

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

"Pro Capita" porselen og tre

 

hans martin øien

 

 

hans martin øien

"Liberté egalité fraternité" tre, aluminium, messing, plast, lær
"Sovende Venus" tre og porselen

 

 

 

hans martin øien

 

hans martin øien

"Putto e Alessandra" tre, foto på aluminium
"Eksergi og Anergi" tre og kjeramikk

 

hans martin øien

 

 

hans martin oien

"Victory" tre
"Victory" tre

 

 

hans martin øien

hans martin øien
"F.K.K" , "M.A.O", "G.A.S.S" tre og finér
"T.P.W.E" (Two-piece pharmaceutical wood encapsulation)

© 2013 Hans Martin Øien